Bru over Nordfjord i 2020 ved Lote - Anda

Ferjefri E-39

Statens Vegvesen, Samferdsledepartementet og Vestlandsrådet har alle uttala offisielt og lagt planar for at E-39 skal bli ferjefri. Nordfjordkryssing AS jobbar for å vise at ei bru ved ferjestrekninga Lote-Anda er den beste løysinga for ei kryssing av Nordfjorden. Målet vårt er at brua skal prioriterast i Nasjonal Transportplan, og at den skal stå klar i 2020.
 
Brua knyttar saman 60 000 menneske!
Kvart år reiser nærare 1 million menneske med ferja over Lote – Anda, og tala aukar. Ei bru vil binde saman regionen, og skape ein større bu- og arbeismarknad som gjer det lettare å få jobb. Næringslivet vil få fleire jobb-kandidatar å velje mellom, og kan auke samarbeidet med ulike selskap og bransjar. Då står næringslivet betre rusta til utvikling og innovasjon. Med ei bru blir strekninga døgnopen, avreisetidspunkt meir fleksibelt og avstandane kortare. Dette vil gje effektar for både miljø og trafikktryggleik. Det blir i snitt 25 minutt kortare veg til flyplass, sjukehus, handel og kulturtilbod!

Presentasjoner 

Takk til alle som deltok på konferansen. Følg linken under for å få tilgang til alle presentasjonene.

Konferanse

Nordfjordkryssing AS inviterer til konferanse 9. januar 2013. Invitasjon finner du her og påmelding gjøres til booking@nordfjord-hotell.no

Pressemelding

Nordfjordbrua kan byggast for 1.93 milliarder kr og ein kan oppnå 2,1 milliarder i brukerfinansiering.

KS1 - Stigedalen

KS1 rapporten for KVU Skei - Valsøya er utarbeidet av Terramar og er nå offentliggjort.

Nytt styre

Nils R. Sandal vart på generalforsamling 29. mars valt til styreleiar for Nordfjordkryssing AS. Samtidig utvidar selskapet styret frå fem til sju medlemmar.

Uttalelse

Her finner du Nordfjordkryssing AS sin uttalelse til KVU Skei - Ålesund. Klikk her.

Hvorfor Lote - Anda? 

Statens vegvesen har gitt sin tilrådning. Den mener vi er feil. Nå må vi være tydelige!

Se vår presentasjon

Den 28. november presenterte vi for fylkestingets politikere hvorfor E39 skal gå over Lote-Anda og ikke i indre Nordfjord. Presentasjonen ser du her!

1,6 milliarder

Med dagens ferjetakst som grunnlag vil trafikken over Lote-Anda i perioden 2020-2035 bidra med 1,6 milliarder til bygging av Nordfjordbrua!

BT - Kor skal brua ligge?

Olav Kobbeltveit har skreve ein artikkel om kor brua skal ligge i Nordfjord og prosessane omkring dette - sett fra Bergen.

Nordfjordbrua i 2 av 3

Statens vegvesen kjem no med framlegg kor Nordfjordbrua er med i to av tre hovudalternativ for framtidig kyststamveg E39 mellom Volda og Skei.

Informasjonsmøte 

Eid Utviklingsfellesskap, Gloppen Næringsorganisasjon, Eid kommune og Gloppen kommune arrangerte onsdag kveld informasjonsmøte i Gloppen.

KVU konspeter - okt. 2010

Arbeidet er godt i gang. Her finn du ei oversikt over hva som kom frem på møtet. Du kan og laste ned dei ulike konsepta her.

Eit samla Vestland krev ferjefri E39

Dei fire fylkesordførarane på Vestlandet vil no leggje press på regjeringa for å få til ein ferjefri kyststamveg.

NHO - skuffa over vegsatsinga!

Tom Knudsen i NHO Sogn og Fjordane er skuffa over framlegget til statsbudsjett som vart lagt fram tysdag.

Bru over Lote-Anda!

Nils R. Sandal: "Eg er veldig klar på at vi skal halde på eksisterande trase slik at E 39 blir den viktige transportåra ho er, i staden for å landsere nye".

Planverkstad  1.-2. sept.2010

Den 1. - 2. september arrangerar Konseptvalsutgreiinga (KVU) ved Statens Vegvesen ein planverkstad på Hotell Alexandra.

Nordfjordbrua.no

Nordfjordkryssing AS jobber for byggjing av ei ferjefri kryssing over Nordfjorden i området Lote-Anda. I den forbindelse har vi lansert denne nettsida.

 

 "Det er eit stort behov for ferjefri kryssing av Nordfjorden. Eg er ikkje i tvil om at brua vil skape sterk vekst i regionen og i heile fylket. Den vil legge til rette for næringsutvikling og auke i folketalet. Vervet som styreleiar har eg teke på meg for fylket sin del, fylket treng denne brua!"

- Kjell Opseth

 

 


 

Nordfjordkryssing AS

Rådhusvegen 11

c/o Eid kommune

6770 Nordfjordeid

 

Dagleg leiar

Jan Olav Tryggstad

Mob: 911 60 299

 


  

Nordfjordkryssing AS er skipa av kommunane Eid og Gloppen, Sparebanken Sogn og Fjordane, Eid Utviklingsfellesskap og Gloppen Næringsorganisasjon.

Design: InMedia | Utvikling: arego