Bli med å realisere brua
mellom Anda - Lote

Illustrasjon: LMG Marine / Nordwest3D

Bru over Nordfjord ved Lote - Anda

Selskapet sitt formål er å arbeide for ei fergefri kryssing av Nordfjorden mellom Anda i Gloppen kommune og Lote i Eid kommune. Selskapet si målsetting er at bru skal stå ferdig og erstatte fergene innan 2030.

Å erstatte fergene med bru vil kunne føre til:

Større regional attraktivitet

By- /tettstads-
utvikling

Større og sterkare
bo- og arbeidsregion

Kontakt oss


Harald Kjelstad
Styreleiar
harald@kjelstad.eu
+47 909 35 192