Presentasjon Stad formannsskap 15. november 2019

Sjå presentasjon (PowerPoint): Presentasjon Stad formannsskap 15. november 2019 siste versjon

Presentasjon Sandane

Sjå PowerPoint: Sandane ufilm Sjå video: https://www.bing.com/videos/search?q=prodtex&view=detail&mid=CB8E93D4FE757C91025BCB8E93D4FE757C91025B&FORM=VIRE  

– Nye brukonsept for Anda-Lote blir presentert for fyrste gong

Statssekretær Tommy Skjervold (FrP) i Samferdsledepartementet kjem til Sandane onsdag 6. november.  Han vil delta på møte der det blir lagt fram skisser til nye konsept for Nordfjordbrua Anda-Lote, og få oppdatert informasjon om opprusting av strekninga E39 Byrkjelo-Sandane.   Nordfjordbrua AS teikna i sommar avtale med to fagmiljø som er i gang med arbeid […]

Inviterer til konkurranse om forslag til bruløysing

Nordfjordbrua AS har lyst ut ein tilbudkonkurranse for å få inn forslag til konsept for bru mellom Anda og Lote i Nordfjord. Konkurransen er lyst ut på den offentlege anskaffingsportalen Doffin, der selskapet inviterer til å gje tilbod på utarbeiding av 3 D-modell og teknisk og økonomisk konsept for planlegging og  seinare realisering av Fjordkryssinga. […]

Kommunedelplan for ferjefri kryssing Anda – LoteKommunedelplan Anda-Lote

Bakgrunn for saka: Kommunestyra i Eid og Gloppen vedtok i 2012 å utarbeide ein interkommunal kommunedelplan for ferjefri kryssing av Nordfjorden ved Lote i Eid kommune og Anda i Gloppen kommune. Planforslaget er no klart for å bli sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 11-14. […]

Rapport Nordfjordbrua 14.mai 2018

Denne rapporten omhandler vegprosjektet Nordfjordbrua, som ferjeavløsningsprosjekt for sambandet Anda-Lote i Sogn og Fjordane. Rapporten presenterer resultater fra transportmodell, både modellert og kvalitativt vurdert, samt grove beregninger om finansieringspotensial fra bompenger, ferjeavløsningsmidler og eventuelle andre midler. Rapporten tar for seg betraktninger rundt de overordnede endringer i regionale rammebetingelser når det gjelder infrastruktur, og til en […]