Anda-Lote_Foto Steinar Engeland

Rapport Nordfjordbrua 14.mai 2018

Denne rapporten omhandler vegprosjektet Nordfjordbrua, som ferjeavløsningsprosjekt for sambandet Anda-Lote i Sogn og Fjordane. Rapporten presenterer resultater fra transportmodell, både modellert og kvalitativt vurdert, samt grove beregninger om finansieringspotensial fra bompenger, ferjeavløsningsmidler og eventuelle andre midler.

Rapporten tar for seg betraktninger rundt de overordnede endringer i regionale rammebetingelser når det gjelder infrastruktur, og til en viss grad hvilke samfunnseffekter samferdselstiltaket kan ha for det aktuelle analyseområdet.

Arbeidet er utført i tett dialog med oppdragsgiver. Jan Olav Tryggestad har vært hovedkontakt for Nordfjordbrua AS. Rapporten er skrevet av Norconsult AS, ved Sindre Blindheim, Arne Kringlen, Linda Alfheim, Michele Ann Delapaz og Linda Stokke. De tre sistnevnte har gjennomført transportmodellberegningene. Sindre Blindheim har vært ansvarlig for finansieringsberegninger.

Norconsult
Mai 2018

Last ned rapport her.

Del innlegget