Lote Anda_ferjer

Kommunedelplan Anda-Lote

Bakgrunn for saka: Kommunestyra i Eid og Gloppen vedtok i 2012 å utarbeide ein interkommunal kommunedelplan for ferjefri kryssing av Nordfjorden ved Lote i Eid kommune og Anda i Gloppen kommune. Planforslaget er no klart for å bli sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 11-14.

Last ned kommunedelplan her.

Del innlegget